top of page

Gezondheid op werk –
Burn-out klachten 

Veiligheid is voor ons prioriteit. Wat hier een grote relatie mee heeft, is de gezondheid van jouw bedrijf en personeel. Veiligheid en gezondheid gaan hand in hand en dragen positief bij aan bedrijfsprestaties.


Steeds vaker krijgen werknemers te maken met een hoge werkdruk en als resultaat burn-out verschijnselen, zoals lichamelijke en mentale problemen. Dit één van de grootste uitdagingen van deze tijd. 

burn-out, gezondheid werk

De gevaren van werkstress

Stress op werk is beroepsziekte nummer 1! Jaarlijks ervaren 1,2 miljoen werkende Nederlanders een burn-out of hebben te maken met burn-out klachten (TNO, 2021). Dit komt neer op bijna 1 op de 6 Nederlandse werknemers.


Een enorme uitdaging: teams zijn niet compleet, werknemers worden gemist en kennis gaat verloren. Daarnaast zijn er hoge bijkomende kosten: wel 3,2 miljard euro in totaal, wat neerkomt op ruim 9.000 euro per werknemer per jaar. 


De ziekte burn-out zorgt niet alleen voor verzuim en hoge kosten op, maar heeft ook een negatieve impact op de bedrijfscultuur en sfeer. Daarnaast is er de gezondheid van de werknemer: het levert veel onzekerheid op. 

Mijn persoonlijke ervaring

Eén van de redenen dat dit onderwerp bij mij op de radar staat, is omdat ik zelf ervaring heb met een burn-out. Enige tijd geleden heb ik zelf een burn-out gehad: bij het uitvoeren van welke taak dan ook raakte ik in paniek en bleef ik ze maar vooruit schuiven. Mijn leven stond stil terwijl iedereen aan het rennen was, ik was de grip kwijt en voelde me machteloos. 


Als ik maar aan werk dacht, brak ik en tranen vloeiden als nooit tevoren. Dit stopte helaas niet bij werk, maar thuis kon ik ook even niet de mama en partner zijn die ik graag wilde zijn.


Vaak werkte ik ook in de avond door en op den duur begon ik dingen te vergeten en werd mijn planning een chaos.  Ik werd kortaf, had minder energie en mijn motivatie slonk. Na gesprekken met mijn huisarts en psycholoog en ook andere ervaringsdeskundigen ben ik er weer bovenop gekomen en uiteindelijk ben ik er sterker uitgekomen. 


Ik kan nu stop zeggen voordat het te laat is en heb geleerd ''nee'' te zeggen tegen opdrachten waarvan ik denk dat dit voor mij niet gaat werken'. Ik doe de opdrachten waar ik energie van krijg en geniet elke dag van mijn werk, gezin en het leven.
Hierdoor heb ik inmiddels een persoonlijke radar voor burn-out gerelateerde klachten, en herken ik dit helaas ook vaak bij andere ,mensen. 
Mijn advies sta open voor een goed gesprek, luister en help elkaar.

Burn-out klachten voorkomen

Voorkomen is altijd beter dan genezen, daarom is het goed om op de hoogte te zijn van de signalen van een hoge werkdruk en burn-out gerelateerde klachten.
 Ben jij hiervan op de hoogte? Dingen die je kan doen:

  • Maak werkstress, autonomie en mentale gezondheid bespreekbaar binnen jouw bedrijf of team; 
  • Probeer je werknemers/teamleden te betrekken bij besluitvorming en beslissingen die hen aangaan;
  • Herken de symptomen van een hoge werkdruk: irritatie op de werkvloer, ontevredenheid, meer ziekmeldingen; 

In gesprek

Samen maken we burn-out klachten en de gezondheid van jouw personeel bespreekbaar. Zoals aangegeven ben ik geen bedrijfsarts of psycholoog, maar wel ervaringsdeskundige en veiligheidsexpert. 


Met deze kennis en ervaring kan ik een gesprekspartner zijn voor bedrijven, werknemers en management. 

bottom of page